Tugas Literatur Musik Nusantara : resensi “Kekawin Jagatnatha ( wirat kalengengan )”

This post was written by desimuliartana on April 10, 2012
Posted Under: Tulisan

Kekawin Jagatnatha ( wirat kalengengan ).

 

Yan wehen angucapa marang huwus pejah, aninghali rati bhawana.

Sangsara ngumulati matanta, tibra laraning kaparek angucapa,

Rakryan, sipi kari huyanging kumolaken unengnya, manangisi wulan,

Mambo kari gelunging akung, rinangkepan awak ri kita, yat angure.

 

Nahan pangucap ira, teher yatha suka masandhing anadhahi yawa,

Sassing parama rasa bhinukti, saraning anindya rasa padha hana,

Byatita gatinira, dhateng ta nalikanikang samaya pina pitu,

Pantuk ta sira wara tilottama dinuluring kakacata wanita.

 

Rare rasiki sang gumanti, winuruk, ring atanu, winarah ring inggita,

Duwengnya mani maya, pahyasama, sang mangareki karika sinanggraha,

Ikang laku, kadingering limah, aringnya sawana lawah ambeting tengah,

Miguh miguh alon, hanan kadi kinangsyani patakis ikang kale susun.

 

Wangun wangunaning smara, muhara kingking, umahing agawe raras hana,

Pawehnya lara raga, watwanika, wahu mapatiga susunya komala,

Lawang-lawang ikang manah, kadi tan eweh a suhunana kapriyambadan,

Welahni pangawaknya, soka maya, panghreti manisi matanya yan liha.

 

Ya teka tinamakenepu ta karing, tinarima pangkwanang tengah,

Mijil pwa wara menaka, gigu mehah tiki kini sapu, mingsering tilam,

Katon pwa haringetnya, mogha kadi hira rinemeki selanikang susu,

Wawang marahakenhuyangni hredayanya, duga duga ki sang nrepatmaja.

 

Masabda ta sang aryya, rasku, paka punya manisi pama tanta toh lihan,

Pi denya kinenah sipat, ri pagawenya turida, titir anglare hati,

Pipinta pinatiknikang bhramara, kotuka, lumewihi gandhaning pudhak,

Bapihta tinenget dahat, kadi tapih telas inapi pangandhutan wulan.

 

Wuwus nrepati pura mangkana, ka sengkwan angenangeni rardha sahasa,

Tanora kusuha lume harasening bhramara, sacaniran parigraha,

Ikang kadi rare pinohan, anulak jaja, kangelihan anggetel tangan,

Karesnya sedhengan hanyar yinipasan padani sirit ikang samangkana.

 

Mijil ta ya sinung sunging kaka, padha welas asemu paceh padha wuwu,

Aringku kadi panghrengihning anapak watu ridang, amatenwaken halis,

Ikang lara hita wasana, palalun pwa bibi, ta rahupa rahup kabeh,

Kadi wwang anggem welad dinututan, mata laranika, maksu kolaken.

 

Nahan wuwusikang kaka, ngateraken masuka muah, aresta sang kinon,

Katon nara manis-manishi waja sang priya, kadi masirat-sirat madhu,

Kumol ta juga yan pininta kasihan, wruh angiringi patangkisingkale,

Mene padha mene, padha huwus, ringa-ringani wuwusnya humun.

 

 

artinya :

 

Kekawin Jagatnatha ( wirat kalengengan ).

 

Yan kawehin mebawos punika sang sampun manggihin jagat sang hyang Ratih

Kasengsaran ipun ngantenang cacingak beline, banget sedih sang kedesek mangda mebawos,

Beli..akedikke osah manah sang ngengkebang ulangunnyane sinami mangelingin bulan,

Meambuke pusungan sang kasemaran, keangkepang deweknyane ring beli rikala megambahan.

 

Sapunika pengawis ida, raris maledang-ledang mesanding sinami majengin ring jaba,

Saluwir ring rasane lewih sami kapupononin, sarin-sarin rasane tan petandingan sami cumawis,

Tan kacerita parisolah ida rawuh penalikan semayane sane awah pitu,

Mantuk ida Dewi Tilottama, kairingan antuk penyeroan istri satus diri

 

Anak istri, bajang, alit mangentosin, keajah jeroning smara, kaurukang antk wangsit,

Subengnyane melakar antuk manic, kecawisang ring jaga mangaras mangda keanggen cermi,

Tangkepe sekadi solah gajah, kadegdegane sawawa ring kaluwesan madhyane,

Lengah lengoh alon, kadi kegambelan antuk pegatik gelang kokore masusun.

 

Wewangunan sanghyang smara ngawe sedih, purin sang mekardi manah ualngun,

Pawewehnyane sungkan kasmaran, tepin ipune wahu medasar, punike susune sane alus montok,

Manahnyane sane tan meweh, pinaka kori pangrum-rume punika pinaka ulap-ulap,

Kamerosan padewekannyane ngardi sedih ulangun, kayu pengandangnyane punika kemanisan palihatnyane rikala nyeledet.

 

Punika kaantehang ngeranjing, ibuk punika sang katampi, madyane kaplekon ring pangkonan,

Sesampunne medal Dewi Menaka, ibuk maang segan, nemangkin keabin kasha-keseh ring kasure,

Kanten aringetnyane sekadi intene dekdekan ring selagan nurojannyane,

Digelis majarang uyang manahnyane, tatuwiyan ring Ida Sang Arjuna.

 

Ngandika  Ida Sang Arjuna : “mas beline idewa, durus pasuweceyang kalindiyan cacingak adine, rarisang macingakan,

Riantukan kedagingin cilak, munggwing kagunanyane ngawe kasemaran, tan mari nyakitin manah,

Pipin adine kaharas alon-alon olih itambulilingan sane buduh paling kasemaran dawning ngelangkuhin ambun pudhak,

Sinjang adine kapingitang pisan, sekadi sinjange sampun kabresihin mange ngaput bulan”.

 

Sapunika pangandikan Ida Sang Arjuna, pakuwub pekayunan idane dahat parikosa,

Tan wenten sekar layu kaisep antuk tambulilingan, sane kasumawisang ring pawiwahan,

Punika sang kadi anak alit kabrekas, nongsok dhaya, kaleson mamintel tangan,

Ajerih pisan sang wahu pacing katambenin, kalih-ilihan ambunyane mrik-sumirik rikala punika.

 

Medal dane kapendakan antuk penyerone, sami kapiwelasan masebeng kenyem, sami mebawos,

“ adi..adin embok, adi pangrengih anake ngenjekin batu magan, tur mecuk alis,

Punika saki. Sane mawasana becik lintangan punika adi..durusang mabresih-bresih maka sami,

Sekadi anake ngamel ngad nuli kakedeng pekantenan sakitnyane, tahanang adi mas emboke idewa”.

 

Sapunika pajar panyeroane mangiringan mangda ngeranjing malih, jejeh sang keaturin,

Kacingak punika kemanisan untun sang lanang, waluya masreret madhu,

Keskes wyakti rikala katunas iacain, nyarengin gatik gelang cokore,

Mangkin ngiring…mangkin, puut ngiring…puput, tetakehan bawosnyane kisi-kisi.

Comments are closed.