CARA PEMBUATAN RINDIK

        BAB I   PENDAHULUAN       1.1 Latar Belakang     Rindik merupakan sebuah  ensabel musik tradisional yang dapat   digolongkan kedalam klompok musik angklung bambu.Musik rindik adalah   merupakan jenis musik yang hampir selalu diasosiasikan   sebagai musik tari joged yang ada diBali.Terdapat berbagai jenis musik   rindik dan […]