TALI ILUT DAN KUPING GULING (BENTUK DAUN WARU)

Scan10101Gambar atas merupakan gestiliran  dari seuntas tali yang sedang dipelintir, dan diselingi dengan bentuk daun, penerapannya sering ditempatkan pada bidang datar (pada bebaturan), keketusan tali ilut sering ditatahkan pada material padas dan kayu. Gambar bawah kuping guliang  (dengan bentuk daun waru) penerapannya sama dengan pada keketusan tali ilut, Teknik sigar (gradasi warna) sama dengan pada ket kakulan dan batun timun.

September 14, 2013 · Posted in Tak Berkategori  
    

Comments

Comments are closed.