pelegongan

PAPARAN TETANG GAMELAN PELEGONGAN

Gambelan pelegongan yaitu salah barungan gamelan Bali yang biasanya dipakai untuk mengiringi tarian legong keraton. Kesatuan barungan ini terdiri dari pada jumlah alat-alat yang mempunyai nama-nama tersendiri dan fungsi terhadap kesatuan barungannya. Jenis alat yang pernah dipakai atau samapai kini masih dipergunakan untuk menjadikan barungan gamelan pelegongan itu antara lain:

 1. Gender rambat berbilah 13/14/15 dua tungguh.
 2. Gender barangan berbilah sama dengan yang diatas.
 3.  Jegogan bebilah 5 dua tunggug
 4. Penyacah berbilah 5 dua tungguh.
 5. Jublag berbilah 5 dua tungguh.
 6. Gangsa jongkok berbilah 5 empat tungguh.
 7. Ceng-ceng satu pangkon.
 8. Kajar satu buah.
 9. Klenong satu buah.
 10. Kemong satu buah
 11. Kendang krumpungan dua buah.
 12. Suling besar dua buah
 13.  Rebab satu buah
 14. Genta Orag.
 15. Gong satu buah

Gamelan pelegongan itu kalau dilihat bangun instrumennya kemudian bentuk-bentuk lagunya yang menunjukan ciri-ciri keasliannya ,maka dapatlah diyakinkan bahwa gamelan pelegongan itu tidak termasuk pada kelompok gamelan-gamelan jaman kuno (gamelan tua) di Bali. Gamelan pelegongan itu baru ada setelah adanya gamelan semar pegulingan yang berlaras pelog tujuh nada.

 

Leave a Reply