Tugas Literatur Musik Nusantara : resensi “Kekawin Jagatnatha ( wirat kalengengan )”

This post was written by desimuliartana on April 10, 2012
Posted Under: Tulisan

Kekawin Jagatnatha ( wirat kalengengan ).

 

Yan wehen angucapa marang huwus pejah, aninghali rati bhawana.

Sangsara ngumulati matanta, tibra laraning kaparek angucapa,

Rakryan, sipi kari huyanging kumolaken unengnya, manangisi wulan,

Mambo kari gelunging akung, rinangkepan awak ri kita, yat angure.

 

Nahan pangucap ira, teher yatha suka masandhing anadhahi yawa,

Sassing parama rasa bhinukti, saraning anindya rasa padha hana,

Byatita gatinira, dhateng ta nalikanikang samaya pina pitu,

Pantuk ta sira wara tilottama dinuluring kakacata wanita.

 

Rare rasiki sang gumanti, winuruk, ring atanu, winarah ring inggita,

Duwengnya mani maya, pahyasama, sang mangareki karika sinanggraha,

Ikang laku, kadingering limah, aringnya sawana lawah ambeting tengah,

Miguh miguh alon, hanan kadi kinangsyani patakis ikang kale susun.

 

Wangun wangunaning smara, muhara kingking, umahing agawe raras hana,

Pawehnya lara raga, watwanika, wahu mapatiga susunya komala,

Lawang-lawang ikang manah, kadi tan eweh a suhunana kapriyambadan,

Welahni pangawaknya, soka maya, panghreti manisi matanya yan liha.

 

Ya teka tinamakenepu ta karing, tinarima pangkwanang tengah,

Mijil pwa wara menaka, gigu mehah tiki kini sapu, mingsering tilam,

Katon pwa haringetnya, mogha kadi hira rinemeki selanikang susu,

Wawang marahakenhuyangni hredayanya, duga duga ki sang nrepatmaja.

 

Masabda ta sang aryya, rasku, paka punya manisi pama tanta toh lihan,

Pi denya kinenah sipat, ri pagawenya turida, titir anglare hati,

Pipinta pinatiknikang bhramara, kotuka, lumewihi gandhaning pudhak,

Bapihta tinenget dahat, kadi tapih telas inapi pangandhutan wulan.

 

Wuwus nrepati pura mangkana, ka sengkwan angenangeni rardha sahasa,

Tanora kusuha lume harasening bhramara, sacaniran parigraha,

Ikang kadi rare pinohan, anulak jaja, kangelihan anggetel tangan,

Karesnya sedhengan hanyar yinipasan padani sirit ikang samangkana.

 

Mijil ta ya sinung sunging kaka, padha welas asemu paceh padha wuwu,

Aringku kadi panghrengihning anapak watu ridang, amatenwaken halis,

Ikang lara hita wasana, palalun pwa bibi, ta rahupa rahup kabeh,

Kadi wwang anggem welad dinututan, mata laranika, maksu kolaken.

 

Nahan wuwusikang kaka, ngateraken masuka muah, aresta sang kinon,

Katon nara manis-manishi waja sang priya, kadi masirat-sirat madhu,

Kumol ta juga yan pininta kasihan, wruh angiringi patangkisingkale,

Mene padha mene, padha huwus, ringa-ringani wuwusnya humun.

 

 

artinya :

 

Kekawin Jagatnatha ( wirat kalengengan ).

 

Yan kawehin mebawos punika sang sampun manggihin jagat sang hyang Ratih

Kasengsaran ipun ngantenang cacingak beline, banget sedih sang kedesek mangda mebawos,

Beli..akedikke osah manah sang ngengkebang ulangunnyane sinami mangelingin bulan,

Meambuke pusungan sang kasemaran, keangkepang deweknyane ring beli rikala megambahan.

 

Sapunika pengawis ida, raris maledang-ledang mesanding sinami majengin ring jaba,

Saluwir ring rasane lewih sami kapupononin, sarin-sarin rasane tan petandingan sami cumawis,

Tan kacerita parisolah ida rawuh penalikan semayane sane awah pitu,

Mantuk ida Dewi Tilottama, kairingan antuk penyeroan istri satus diri

 

Anak istri, bajang, alit mangentosin, keajah jeroning smara, kaurukang antk wangsit,

Subengnyane melakar antuk manic, kecawisang ring jaga mangaras mangda keanggen cermi,

Tangkepe sekadi solah gajah, kadegdegane sawawa ring kaluwesan madhyane,

Lengah lengoh alon, kadi kegambelan antuk pegatik gelang kokore masusun.

 

Wewangunan sanghyang smara ngawe sedih, purin sang mekardi manah ualngun,

Pawewehnyane sungkan kasmaran, tepin ipune wahu medasar, punike susune sane alus montok,

Manahnyane sane tan meweh, pinaka kori pangrum-rume punika pinaka ulap-ulap,

Kamerosan padewekannyane ngardi sedih ulangun, kayu pengandangnyane punika kemanisan palihatnyane rikala nyeledet.

 

Punika kaantehang ngeranjing, ibuk punika sang katampi, madyane kaplekon ring pangkonan,

Sesampunne medal Dewi Menaka, ibuk maang segan, nemangkin keabin kasha-keseh ring kasure,

Kanten aringetnyane sekadi intene dekdekan ring selagan nurojannyane,

Digelis majarang uyang manahnyane, tatuwiyan ring Ida Sang Arjuna.

 

Ngandika  Ida Sang Arjuna : “mas beline idewa, durus pasuweceyang kalindiyan cacingak adine, rarisang macingakan,

Riantukan kedagingin cilak, munggwing kagunanyane ngawe kasemaran, tan mari nyakitin manah,

Pipin adine kaharas alon-alon olih itambulilingan sane buduh paling kasemaran dawning ngelangkuhin ambun pudhak,

Sinjang adine kapingitang pisan, sekadi sinjange sampun kabresihin mange ngaput bulan”.

 

Sapunika pangandikan Ida Sang Arjuna, pakuwub pekayunan idane dahat parikosa,

Tan wenten sekar layu kaisep antuk tambulilingan, sane kasumawisang ring pawiwahan,

Punika sang kadi anak alit kabrekas, nongsok dhaya, kaleson mamintel tangan,

Ajerih pisan sang wahu pacing katambenin, kalih-ilihan ambunyane mrik-sumirik rikala punika.

 

Medal dane kapendakan antuk penyerone, sami kapiwelasan masebeng kenyem, sami mebawos,

“ adi..adin embok, adi pangrengih anake ngenjekin batu magan, tur mecuk alis,

Punika saki. Sane mawasana becik lintangan punika adi..durusang mabresih-bresih maka sami,

Sekadi anake ngamel ngad nuli kakedeng pekantenan sakitnyane, tahanang adi mas emboke idewa”.

 

Sapunika pajar panyeroane mangiringan mangda ngeranjing malih, jejeh sang keaturin,

Kacingak punika kemanisan untun sang lanang, waluya masreret madhu,

Keskes wyakti rikala katunas iacain, nyarengin gatik gelang cokore,

Mangkin ngiring…mangkin, puut ngiring…puput, tetakehan bawosnyane kisi-kisi.

Reader Comments

The original creators of The Custom Album Cover wall art. Create your own custom track and remember your favorite moments in a unique way. Visit Displaque

#1 
Written By Displaque on Juni 22nd, 2021 @ 9:47 pm

The original creators of The Custom Album Cover wall art. Create your own custom track and remember your favorite moments in a unique way. Visit Displaque

#2 
Written By Displaque on Juni 22nd, 2021 @ 11:32 pm

The original creators of The Custom Album Cover wall art. Create your own custom track and remember your favorite moments in a unique way. Visit Displaque

#3 
Written By Displaque on Juni 22nd, 2021 @ 11:32 pm

Киев
http://chancepjdwq.uzblog.net/the-definitive-guide-to-individuals-cheap-7639635#проститутки Tugas Literatur Musik Nusantara : resensi “Kekawin Jagatnatha ( wirat kalengengan )” | desimuliartana

#4 
Written By sexkiev on Juni 23rd, 2021 @ 11:13 pm

Dominic Toretto and his crew battle the most skilled assassin and high-performance driver they’ve ever encountered: his forsaken brother Watch F9 Full Movie Online Free 123Movies

#5 
Written By Watch F9 Full Movie Online Free 123Movies on Juni 24th, 2021 @ 12:46 am

Dominic Toretto and his crew battle the most skilled assassin and high-performance driver they’ve ever encountered: his forsaken brother Watch F9 Full Movie Online Free 123Movies

#6 
Written By Watch F9 Full Movie Online Free 123Movies on Juni 24th, 2021 @ 12:46 am

Dominic Toretto and his crew battle the most skilled assassin and high-performance driver they’ve ever encountered: his forsaken brother Watch Fast & Furious 9 Full Movie Online Free 123Movies

#7 

Dominic Toretto and his crew battle the most skilled assassin and high-performance driver they’ve ever encountered: his forsaken brother Watch Fast & Furious 9 Full Movie Online Free 123Movies

#8 

generic vardenafil professional – 40mg generic vardenafil vardenafil 20 mg

#9 
Written By Zhiauo on Juni 25th, 2021 @ 8:14 am

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream Tokyo 2021 Olympics live from home.

#10 
Written By Tokyo Olympics 2021 Live on Juni 26th, 2021 @ 9:51 pm

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream Tokyo 2021 Olympics live from home.

#11 
Written By Tokyo Olympics 2021 Live on Juni 26th, 2021 @ 9:51 pm

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream Summer Olympics 2021 Live from home.

#12 
Written By Summer Olympics 2021 Live on Juni 27th, 2021 @ 12:37 am

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream summer olympics 2020 tv channels from home.

#13 
Written By summer olympics 2020 tv channels on Juni 27th, 2021 @ 4:02 am

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream summer olympics 2020 tv channels from home.

#14 
Written By summer olympics 2020 tv channels on Juni 27th, 2021 @ 4:02 am

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream summer olympics live stream from home.

#15 
Written By summer olympics live stream on Juni 27th, 2021 @ 6:43 am

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream tokyo olympic games live stream 2021 from home.

#16 
Written By tokyo olympic games live stream 2021 on Juni 27th, 2021 @ 8:31 am

price lyrica 300 mg – purchase lyrica lyrica 75

#17 
Written By Yyozqm on Juni 27th, 2021 @ 1:27 pm

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream summer olympics 2021 live stream from home.

#18 
Written By summer olympics 2021 live stream on Juni 27th, 2021 @ 11:28 pm

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream summer olympics 2021 live stream from home.

#19 
Written By summer olympics 2021 live stream on Juni 27th, 2021 @ 11:28 pm

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream tokyo olympics 2020 live stream from home.

#20 
Written By tokyo olympics 2020 live stream on Juni 28th, 2021 @ 11:06 am

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream tokyo olympics 2020 tv channel list from home.

#21 
Written By tokyo olympics 2020 tv channel list on Juni 29th, 2021 @ 12:21 am

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream tokyo olympics 2020 tv channel list from home.

#22 
Written By tokyo olympics 2020 tv channel list on Juni 29th, 2021 @ 12:21 am

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream how to watch tokyo olympics 2021 from home.

#23 
Written By how to watch tokyo olympics 2021 on Juni 29th, 2021 @ 3:40 am

Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream olympic 2021 schedule from home.

#25 
Written By olympic 2021 schedule on Juni 30th, 2021 @ 8:48 am

Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream How to watch Olympics 2021 from home.

#26 
Written By How to watch Olympics 2021 on Juni 30th, 2021 @ 1:11 pm

Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream How to watch Olympics 2021 from home.

#27 
Written By How to watch Olympics 2021 on Juni 30th, 2021 @ 1:11 pm

Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream summer olympics 2021 live streaming from home.

#28 
Written By summer olympics 2021 live streaming on Juni 30th, 2021 @ 2:56 pm

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream how to watch the 2021 olympics without cable from home.

#29 

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream how to watch the 2021 olympics without cable from home.

#30 

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream tokyo olympics 2021 tennis from home.

#31 
Written By tokyo olympics 2021 tennis on Juli 1st, 2021 @ 3:36 am

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream tokyo olympics 2021 tennis from home.

#32 
Written By tokyo olympics 2021 tennis on Juli 1st, 2021 @ 3:36 am

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream summer olympics 2021 live streaming from home.

#33 
Written By summer olympics 2021 live streaming on Juli 1st, 2021 @ 5:43 am

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream summer olympics 2021 live streaming from home.

#34 
Written By summer olympics 2021 live streaming on Juli 1st, 2021 @ 5:43 am

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream where can i watch the olympics 2021 from home.

#35 
Written By where can i watch the olympics 2021 on Juli 1st, 2021 @ 7:29 am

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream where can i watch the olympics 2021 from home.

#36 
Written By where can i watch the olympics 2021 on Juli 1st, 2021 @ 7:29 am

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream how to watch the olympics 2021 canada from home.

#37 
Written By how to watch the olympics 2021 canada on Juli 1st, 2021 @ 3:27 pm

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream how to watch the olympics 2021 canada from home.

#38 
Written By how to watch the olympics 2021 canada on Juli 1st, 2021 @ 3:27 pm

Sex Sex sex

#39 
Written By Проститутки on Juli 1st, 2021 @ 3:48 pm

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream How to watch Tokyo Olympics 2021 live from home.

#40 
Written By How to watch Tokyo Olympics 2021 live on Juli 1st, 2021 @ 5:40 pm

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream tokyo olympics 2021 live streaming from home.

#41 
Written By tokyo olympics 2021 live streaming on Juli 2nd, 2021 @ 2:38 am

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream tokyo olympics 2020 live from home.

#42 
Written By tokyo olympics 2020 live on Juli 2nd, 2021 @ 6:14 am

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream 2020 olympics tv schedule from home.

#43 
Written By 2020 olympics tv schedule on Juli 2nd, 2021 @ 11:47 am

oral ivermectin cost – where to buy ivermectin cream ivermectin 12 mg

#44 
Written By Pdbhem on Juli 2nd, 2021 @ 10:44 pm

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream Tokyo 2020 Olympics Schedule from home.

#45 
Written By Tokyo 2020 Olympics Schedule on Juli 2nd, 2021 @ 11:28 pm

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream Tokyo 2020 Olympics Schedule from home.

#46 
Written By Tokyo 2020 Olympics Schedule on Juli 2nd, 2021 @ 11:28 pm

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream Tokyo 2020 Olympics football from home.

#47 
Written By Tokyo 2020 Olympics football on Juli 3rd, 2021 @ 3:34 am

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream Tokyo 2020 Olympics football from home.

#48 
Written By Tokyo 2020 Olympics football on Juli 3rd, 2021 @ 3:34 am

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream Tokyo 2020 Olympics shooting from home.

#49 
Written By Tokyo 2020 Olympics shooting on Juli 3rd, 2021 @ 5:54 am

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream Tokyo 2020 Olympics shooting from home.

#50 
Written By Tokyo 2020 Olympics shooting on Juli 3rd, 2021 @ 5:54 am

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream Tokyo 2020 Olympics basketball from home.

#51 
Written By Tokyo 2020 Olympics basketball on Juli 3rd, 2021 @ 8:52 am

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream Tokyo 2020 Olympics basketball from home.

#52 
Written By Tokyo 2020 Olympics basketball on Juli 3rd, 2021 @ 8:52 am

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream Tokyo 2020 Olympics Judo from home.

#53 
Written By Tokyo 2020 Olympics Judo on Juli 3rd, 2021 @ 10:48 am

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream Tokyo 2020 Olympics Judo from home.

#54 
Written By Tokyo 2020 Olympics Judo on Juli 3rd, 2021 @ 10:48 am

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream Tokyo 2020 Olympics badminton from home.

#55 
Written By Tokyo 2020 Olympics badminton on Juli 3rd, 2021 @ 12:58 pm

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream Tokyo 2020 Olympics badminton from home.

#56 
Written By Tokyo 2020 Olympics badminton on Juli 3rd, 2021 @ 12:58 pm

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream Tokyo 2020 Olympics Softball from home.

#57 
Written By Tokyo 2020 Olympics Softball on Juli 3rd, 2021 @ 2:52 pm

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream Tokyo 2020 Olympics Rowing from home.

#58 
Written By Tokyo 2020 Olympics Rowing on Juli 3rd, 2021 @ 9:42 pm

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream Tokyo 2020 Olympics Archery from home.

#59 
Written By Tokyo 2020 Olympics Archery on Juli 4th, 2021 @ 1:34 am

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream Tokyo 2020 Olympics Archery from home.

#60 
Written By Tokyo 2020 Olympics Archery on Juli 4th, 2021 @ 1:34 am

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream Tokyo 2020 Olympics Road cycling from home.

#61 
Written By Tokyo 2020 Olympics Road cycling on Juli 4th, 2021 @ 7:35 am

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream Tokyo 2020 Olympics Equestrian from home.

#62 
Written By Tokyo 2020 Olympics Equestrian on Juli 4th, 2021 @ 9:22 am

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream Tokyo 2020 Olympics Fencing from home.

#63 
Written By Tokyo 2020 Olympics Fencing on Juli 4th, 2021 @ 11:32 am

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream Tokyo 2020 Olympics Fencing from home.

#64 
Written By Tokyo 2020 Olympics Fencing on Juli 4th, 2021 @ 11:32 am

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream Tokyo 2020 Olympics Field Hockey from home.

#65 
Written By Tokyo 2020 Olympics Field Hockey on Juli 4th, 2021 @ 2:27 pm

average cost viagra – sildenafil 100 mg tablet usa viagra brand generic

#66 
Written By Gegpkr on Juli 4th, 2021 @ 7:08 pm

“- Good question. Kabuki governmental theater. 2. No. I’m bonny undeviating the secretary of defense has to gesture an interstate permit during the exercise of the Native Guard, which is paid object of before the US command, ”@TMtfromcc replied.
Some commentators contain prominent that the billionaire want profit in search the mission, but nothing is said there who disposition extend inasmuch as the consequences if something happens.

#67 
Written By Проститутки Киева aliek on Juli 5th, 2021 @ 1:45 am

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream Tokyo 2020 Olympics Artistic Gymnastics from home.

#68 
Written By Tokyo 2020 Olympics Artistic Gymnastics on Juli 5th, 2021 @ 3:01 am

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream Tokyo 2020 Olympics Artistic Gymnastics from home.

#69 
Written By Tokyo 2020 Olympics Artistic Gymnastics on Juli 5th, 2021 @ 3:01 am

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream Tokyo 2020 Olympics Handball from home.

#70 
Written By Tokyo 2020 Olympics Handball on Juli 5th, 2021 @ 4:56 am

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream Tokyo Olympics 2021 Football from home.

#71 
Written By Tokyo Olympics 2021 Football on Juli 6th, 2021 @ 12:56 am

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream Tokyo Olympics 2021 Football live from home.

#72 
Written By Tokyo Olympics 2021 Football live on Juli 6th, 2021 @ 1:10 am

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream Tokyo Olympics 2021 Softball live from home.

#73 
Written By Tokyo Olympics 2021 Softball live on Juli 6th, 2021 @ 3:17 am

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream Tokyo Olympics 2021 Softball live from home.

#74 
Written By Tokyo Olympics 2021 Softball live on Juli 6th, 2021 @ 3:17 am

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream Tokyo Olympics 2021 Rowing live from home.

#75 
Written By Tokyo Olympics 2021 Rowing live on Juli 6th, 2021 @ 6:00 am

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream Tokyo Olympics 2021 Rowing live from home.

#76 
Written By Tokyo Olympics 2021 Rowing live on Juli 6th, 2021 @ 6:00 am

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream Tokyo Olympics 2021 Archery live from home.

#77 
Written By Tokyo Olympics 2021 Archery live on Juli 6th, 2021 @ 8:26 am

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream Tokyo Olympics 2021 Archery live from home.

#78 
Written By Tokyo Olympics 2021 Archery live on Juli 6th, 2021 @ 8:26 am

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream Tokyo Olympics 2021 Tokyo Olympics 2021 Badminton live live from home.

#79 
Written By Tokyo Olympics 2021 Badminton live on Juli 6th, 2021 @ 11:24 am

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream Tokyo Olympics 2021 Tokyo Olympics 2021 Badminton live live from home.

#80 
Written By Tokyo Olympics 2021 Badminton live on Juli 6th, 2021 @ 11:24 am

furosemide 500 – furosemide 50 mg price can i buy doxycycline in india

#81 
Written By Brnaar on Juli 6th, 2021 @ 12:50 pm

“- Fair question. Kabuki political theater. Tugas Literatur Musik Nusantara : resensi “Kekawin Jagatnatha ( wirat kalengengan )” | desimuliartana 2. No. I’m pretty sure the secretary of defense has to sign an interstate permit for the profit by of the National Stand watch over, which is paid payment before the US government, ”@TMtfromcc replied.
Some commentators contain prominent that the billionaire will profit as a replacement for the purpose, but nothing is said there who intent meet for the consequences if something happens.

#82 
Written By andrea Amath on Juli 6th, 2021 @ 5:31 pm

Hey there! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog.
Is it tough to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast.
I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to
begin. Do you have any points or suggestions? With thanks

hobart 770753
Socializing Your German Sheperd
bunn cw series water adjustment
Teak Adirondack Wood Patio Furniture Chair With Cushion
atn viper night vision monocular
Exactly what is Organic Soil?
deadwood bonsai

#83 
Written By campsite on Juli 6th, 2021 @ 10:23 pm

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Watch tokyo olympics 2021 live stream from home.

#84 
Written By tokyo olympics 2021 live stream on Juli 7th, 2021 @ 8:14 am

Priestess of love, guard, characteristic, put someone down, mermaid, intergirl; seldom: maiden of the night-time, fairy; bluff: whore, fuck.
Prostitutes of Kiev. Whores. Whores.

#85 
Written By vAsilia Amath on Juli 7th, 2021 @ 2:16 pm

Coi Trực Tiếp Viettel Vs Tỉnh Bình Dương Tại V League 2021 Ở Kênh Nào? fun88Đội tuyển nước ta chỉ cần một kết quả hòa có bàn thắng nhằm lần loại hai góp mặt trên World Cup futsal. Nhưng, để thực hiện được điều đó

#86 
Written By w88 on Juli 7th, 2021 @ 5:45 pm

generic ed drugs – best ed pills non prescription lemonaid ed pills

#87 
Written By Tbvfex on Juli 9th, 2021 @ 1:32 am

Prostitutes of Kiev. Whores. Yes Tugas Literatur Musik Nusantara : resensi “Kekawin Jagatnatha ( wirat kalengengan )” | desimuliartana ?

#88 
Written By Проститутки pycle on Juli 9th, 2021 @ 8:08 pm

Best view i have ever seen !

#89 
Written By https://thuocladientu123.com on Juli 10th, 2021 @ 5:54 pm

Anal sex should not be piercing,” O’Reilly says. “So manoeuvre gradually in terms of speed, profundity, and the proportions of the inserted target is of vital importance.” Start minuscule, like with a pinky figure in, and indistinct on your breathing.

Talk close to any concerns with your team-mate — that’s the a-one speed for both of you to diagram out what at one’s desire contrive you both the most comfortable, which will induce you closer to having fun and determination free what will-power shape anal bear good.

Anal yes Tugas Literatur Musik Nusantara : resensi “Kekawin Jagatnatha ( wirat kalengengan )” | desimuliartana ?

#90 
Written By Анал pycle on Juli 10th, 2021 @ 6:58 pm

Best view i have ever seen!

#91 
Written By https://uchinoshitsuji.com on Juli 10th, 2021 @ 9:37 pm

Prostitutes of Kiev. Whores. Whores. American Internet repair HBO Max showed the firstly photo from the upshot to the TV series “Union and the Bishopric”, the additional job “And Very recently Like That …” (“And just like that …”). The impression was posted on Instagram by the official account of the series and the actresses playing the roles of the first characters. Anal yes Tugas Literatur Musik Nusantara : resensi “Kekawin Jagatnatha ( wirat kalengengan )” | desimuliartana ?

#92 
Written By Анал pycle on Juli 11th, 2021 @ 8:29 pm

modafinil 200 mg – modafinil moa generic provigil

#93 
Written By Snlokl on Juli 12th, 2021 @ 11:12 am

Amazing blog! Do you have any recommendations
for aspiring writers? I’m planning to start my own blog soon but I’m a
little lost on everything. Would you recommend starting with a free platform like WordPress or go
for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally confused ..
Any recommendations? Appreciate it!

how to fix a flat tire on a john deere riding mower
top zero turn mowers
lawnmower blowing white smoke
best electric riding lawn mower 2018
mower tire repair
charge riding lawn mower battery
craftsman lawn mower decks
best mowers for hilly terrain

best pipe welding helmet
Aggressive Behavior in German Shepherds
bunn lpg
Steel Metal Roof Gazebo
dfa75
What Is Organic Vegetable Gardening
how to plant azaleas

#94 
Written By lawmower on Juli 12th, 2021 @ 2:26 pm

Cheap and precious town sluts in compensation sex. Verified photos. Phone numbers connected to Viber and Vatsap.

#95 
Written By Проститутки elove on Juli 13th, 2021 @ 2:18 pm

accutane 40 mg daily – accutane 40 mg cost accutane 60 mg daily

#96 
Written By Lxxgiq on Juli 13th, 2021 @ 2:25 pm

Nice blog here! Also your site loads up fast! What web host are you the usage of?
Can I am getting your affiliate link for your host?
I desire my web site loaded up as fast as yours lol

Crossfit Beginner Workout No Equipment
Crossfit Exercise Program for Beginners
Crossfit for Absolute Beginners
Crossfit for Beginners App
Crossfit for Beginners Book
Crossfit for Beginners Men\’s Health
Crossfit for Beginners Reddit
Crossfit for Beginners
Crossfit for for Beginners

#97 

amoxicillin price – amoxicillin pill amoxicillin for humans for sale

#98 
Written By Wcetbw on Juli 14th, 2021 @ 1:03 pm

Trashy and up-market metropolis sluts seeking sex. Verified photos. Phone numbers connected to Viber and Vatsap.

#99 
Written By Prostitute elove on Juli 14th, 2021 @ 10:08 pm

buy discount vardenafil – order levitra order vardenafil without prescription

#100 
Written By Kxrxle on Juli 15th, 2021 @ 12:08 pm

ivermectin lotion for scabies – stromectol for head lice stromectol price usa

#101 
Written By Bakxik on Juli 18th, 2021 @ 1:17 pm

Details of information for colleague with prostitutes from the position of Kiev. No porn, but for the money. Indulge your sausage, smack your stringent anal and enthusiastic vagina.

#102 
Written By Проститутки elove on Juli 18th, 2021 @ 10:45 pm

accutane 10mg for sale – best generic accutane accutane price in canada

#103 
Written By Zwcqfu on Juli 19th, 2021 @ 1:41 pm

Details of word as a service to familiarity with prostitutes from the site of Kiev. No porn, but representing the money. Indulge your sausage, smack your waterproof anal and enthusiastic vagina.

#104 
Written By Проститутки elove on Juli 20th, 2021 @ 3:13 pm

amoxicillin brand over the counter – buy amoxicilin 500 buy amoxicilin 500 mg online canada

#105 
Written By Gdvkvf on Juli 21st, 2021 @ 1:57 pm

Details of word repayment for colleague with prostitutes from the orientation of Kiev. Tugas Literatur Musik Nusantara : resensi “Kekawin Jagatnatha ( wirat kalengengan )” | desimuliartana /No porn, but representing the money. Indulge your sausage, snoop tease your waterproof anal and hot vagina.

#106 
Written By Проститутки elove on Juli 21st, 2021 @ 3:55 pm

Thẳng Bóng Đá Thời Điểm Hôm Naybang xep hang c1Đây có lẽ là trường hợp “của đi thay cho nhân viên” khá như ý đối cùng với Ben McLemore. Thiếu chút nữa tay ném của Los Angeles Lakers đã được thể bắt gặp hiểm họa nghiêm trọng. Cập nhật kết trái trận nước Việt Nam vs Lebanon nằm trong play-off vòng chủng loại Futsal World Cup 2021.

#107 
Written By vaoroi tv on Juli 22nd, 2021 @ 7:25 am

Prostitutes of Nizhny Novgorod http://www.PrivatNNover.com and the “Vesna” group. Beat girls. … la mode behavior. Dating.

#108 
Written By Проститутки elove on Juli 22nd, 2021 @ 8:27 pm

which online pharmacy is the best – northern pharmacy cialis 50 mg tablets

#109 
Written By Symwiq on Juli 23rd, 2021 @ 8:39 pm

We servants in creating a website. Dope and details on our page.

#110 
Written By https://webservices.fun on Juli 24th, 2021 @ 2:35 am

buy stromectol usa – stromectol price usa ivermectin brand name

#111 
Written By Ougoco on Juli 25th, 2021 @ 5:09 am

true photos with Kiev prostitutes
coition pictures with prostitutes
amorous photos with whores of Kiev
valid photos with prostitutes of the big apple of Kiev
nasty pictures with whores
when having sex photos with prostitutes
natural photos with whores of the burgh of IE

#112 
Written By Проститутки Keype on Juli 26th, 2021 @ 12:24 am

true photos with Kiev prostitutes
coition pictures with prostitutes
amorous photos with whores of Kiev
tangible photos with prostitutes of the burgh of Kiev
erogenous pictures with whores
when having sexual congress photos with prostitutes
natural photos with whores of the burgh of IE

#113 
Written By Проститутки Keype on Juli 28th, 2021 @ 1:29 am

bona fide photos with Kiev prostitutes
coition pictures with prostitutes
lascivious photos with whores of Kiev
valid photos with prostitutes of the big apple of Kiev
erotic pictures with whores
when having sexual congress photos with prostitutes
real photos with whores of the metropolis of IE

#114 
Written By Проститутки Keype on Juli 29th, 2021 @ 3:19 pm

how do i get hydroxychloroquine https://plaquenilx.com/# hydroxychloroquine 200

#115 
Written By malaria drug hydroxychloroquine on Juli 31st, 2021 @ 4:40 am

furosemide 40 mg without prescription – can you buy furosemide online lasix 40 mg without prescription

#116 
Written By Rfbhde on Juli 31st, 2021 @ 8:06 am

real photos with Kiev prostitutes
sex pictures with prostitutes
amatory photos with whores of Kiev
real photos with prostitutes of the burgh of Kiev
erotic pictures with whores
when having sexual congress photos with prostitutes
real photos with whores of the metropolis of IE

#117 
Written By Проститутки Keype on Juli 31st, 2021 @ 2:13 pm

faithful photos with Kiev prostitutes song of the most and the oldest places in Europe. Rootstalk in the halfway point of the Dnipro, in the winter of Naddnipryanshchina. Political, common and profitable, transport and well-ordered and orderly center of the country. Okrem is an administrative-territorial constituent in the supplies of Ukraine and the administrative center of the Kiev region. Administratively, do not document the warehouse of the Kiev region. Mice of roztashuvannya medial authorities of the command of Ukraine, earthmaking missions, headquarters of large enterprises and community organizations, which work in Ukraine. When quoting and using any materials on the Internet
making love pictures with prostitutes Tugas Literatur Musik Nusantara : resensi “Kekawin Jagatnatha ( wirat kalengengan )” | desimuliartana
amatory photos with whores of Kiev
passionate photos with prostitutes of the big apple of Kiev

#118 
Written By Проститутки Keype on Agustus 1st, 2021 @ 9:05 pm

clomiphene tablets – purchase clomiphene clomid price

#119 
Written By Hqrdfz on Agustus 2nd, 2021 @ 6:24 pm

why is hydroxychloroquine https://plaquenilx.com/# how long has hydroxychloroquine been used

#120 
Written By what is hydroxychloroquine 200 mg used for on Agustus 3rd, 2021 @ 3:49 pm

Terrific article! That is the type of info that should be shared across the
web. Shame on Google for no longer positioning this submit upper!
Come on over and consult with my web site .

Thanks =)

#121 
Written By 안전놀이터 목록 on Agustus 4th, 2021 @ 7:18 pm

Great post. I was checking continuously this blog and
I’m impressed! Very helpful information particularly the last part 🙂 I
care for such info a lot. I was looking for this particular
info for a long time. Thank you and good luck.

#122 
Written By 담다월드 on Agustus 4th, 2021 @ 7:43 pm

viagra medication cost – sildenafil 90mg cheap genuine viagra online

#123 
Written By Pfneqk on Agustus 5th, 2021 @ 9:05 am

This is a topic that is close to my heart…
Take care! Where are your contact details though?

#124 
Written By 안전놀이터 목록 on Agustus 5th, 2021 @ 10:00 pm

brand cialis 100mg – cialis pill cost of prescription cialis

#125 
Written By Jupcof on Agustus 6th, 2021 @ 11:09 pm

stromectol 3 mg – ivermectin lotion for lice stromectol for human

#126 
Written By Ujipkd on Agustus 8th, 2021 @ 3:15 pm

Heck! Tugas Literatur Musik Nusantara : resensi “Kekawin Jagatnatha ( wirat kalengengan )” | desimuliartana
My popularity is Emily and I am a 29 year antiquated boy from Garges-le-Gonesse.

Hege – my dwelling-place era Propagative prostitutes as a service to sex in the burgh of Kiev

#127 
Written By Проститутки Keype on Agustus 9th, 2021 @ 1:37 am

Hello, i read your blog from time to time and i own a similar one and
i was just wondering if you get a lot of spam responses? If so how do you stop it, any plugin or anything you can advise?

I get so much lately it’s driving me mad so any
help is very much appreciated.

#128 
Written By 안전놀이터 추천 on Agustus 9th, 2021 @ 8:33 pm

Simply wish to say your article is as amazing. The clarity in your
post is just nice and i can assume you’re an expert on this
subject. Well with your permission allow me to
grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post.
Thanks a million and please keep up the gratifying work.

#129 
Written By 안전놀이터추천 on Agustus 9th, 2021 @ 8:38 pm

Magnificent items from you, man. I’ve remember your stuff previous to and you’re simply extremely great.
I really like what you have bought right here, certainly like what you’re stating and the way in which through which you assert it.
You make it enjoyable and you still care for to stay it sensible.
I can not wait to read much more from you. This is really a wonderful website.

#130 
Written By 안전놀이터 목록 on Agustus 10th, 2021 @ 3:09 am

real casino online – realslotsgam.com real money casino games

#131 
Written By Fsplbq on Agustus 10th, 2021 @ 4:10 am

I’m really impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog.

Is this a paid theme or did you modify it yourself?
Either way keep up the excellent quality writing, it is rare to see a great blog like this one these days.

#132 
Written By 안전놀이터목록 on Agustus 10th, 2021 @ 2:36 pm

I needed to thank you for this excellent read!! I absolutely loved every little bit of it.
I’ve got you book-marked to look at new things you post…

#133 
Written By 안전놀이터추천 on Agustus 10th, 2021 @ 8:50 pm

Hey! I just wanted to ask if you ever have any problems
with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing
months of hard work due to no backup. Do you have any solutions to prevent hackers?

#134 
Written By 안전공원 on Agustus 10th, 2021 @ 10:59 pm

best ed medication – best ed treatment pills medications that cause erectile dysfunction

#135 
Written By Joldim on Agustus 11th, 2021 @ 4:23 pm

I’d like to withdraw $100, please http://xnxxlist.online sextube Turns out the rest of my siblings continued to get sick in different rooms of the White House. Talk about a memorable experience. My dad did get a private meeting with Eisenhower a year later. Pictures and news articles always were hung on the living room wall. Today, those same pictures hang on our family room.

#136 
Written By Winston on Agustus 12th, 2021 @ 9:54 am

What do you like doing in your spare time? http://porntubereview.online nhentai The Tianhong fund is also helping Alipay promote its salesand payment services to other fund management companies asChina’s biggest e-commerce company, founded by billionaire JackMa in 1999, seeks to broaden its reach into financialactivities.

#137 
Written By Jarrett on Agustus 12th, 2021 @ 9:54 am

prednisone rx – prednisone in mexico prednisone 250 mg

#138 
Written By Vmampp on Agustus 13th, 2021 @ 1:36 am

Hello there I am so excited I found your site, I really
found you by error, while I was searching on Bing for something else, Nonetheless I am here now and
would just like to say many thanks for a fantastic post
and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t
have time to read it all at the moment but I have book-marked it and also included your RSS feeds, so when I have time I
will be back to read much more, Please do keep up the excellent jo.

#139 
Written By 메이저사이트 추천 on Agustus 13th, 2021 @ 10:14 am

I think that is among the most significant information for me.
And i am glad studying your article. However want to observation on some
normal things, The web site taste is great, the articles is truly excellent :
D. Good task, cheers

#140 
Written By 파워볼최상위사이트 on Agustus 13th, 2021 @ 6:14 pm

buy cheap viagra online in canada – how much do viagra cost price viagra in india

#141 
Written By Pzrdvn on Agustus 14th, 2021 @ 1:33 pm

Heck! Tugas Literatur Musik Nusantara : resensi “Kekawin Jagatnatha ( wirat kalengengan )” | desimuliartana
Trained, adults, unripe and na‹ve prostitutes in Kiev. For a song and overpriced municipality sluts in the service of sex. Verified photos. Phone numbers connected to Viber and Vatsap. Departure of prostitutes to your motor hotel or home. Services: anal mating, voiced sex, blowjob without a condom, cunnilingus, escort.

#142 
Written By Проститутки Keype on Agustus 15th, 2021 @ 1:40 pm

cialis generic discount – Get cialis tadalafil buy canada

#143 
Written By Qeynss on Agustus 16th, 2021 @ 5:43 am

is ivermectin a prescription drug – stromectol new zealand stromectol human

#144 
Written By Uwxugg on Agustus 17th, 2021 @ 7:01 pm

erection problems – ed in young men what is the best ed pill

#145 
Written By Xmpgyn on Agustus 19th, 2021 @ 4:15 pm

Heck! Tugas Literatur Musik Nusantara : resensi “Kekawin Jagatnatha ( wirat kalengengan )” | desimuliartana
Experienced, adults, new and pubescent prostitutes in Kiev. Penny-pinching and up-market conurbation sluts in the service of sex. Verified photos. Phone numbers connected to Viber and Vatsap. Departure of prostitutes to your motor hotel or home. Services: anal having it away, verbal copulation, blowjob without a condom, cunnilingus, escort.

#146 
Written By Проститутки Keype on Agustus 21st, 2021 @ 11:28 pm

ivermectin 200 – stromectol medication stromectol xl

#147 
Written By Imkadh on Oktober 12th, 2021 @ 6:23 pm

Very informative and good anatomical structure of content, now that’s user genial (:.

#148 
Written By Situs judi Online 2021 on Oktober 13th, 2021 @ 10:53 am

ivermectin tablets for sale walmart – stromectol over the counter generic ivermectin for humans

#149 
Written By Jkkveh on Oktober 13th, 2021 @ 9:04 pm

I have learn some good stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting.
I surprise how so much attempt you place to make such a magnificent informative web site.

#150 
Written By Situs Judi Online on Oktober 14th, 2021 @ 8:23 am

Oh my goodness! Impressive article dude! Thank you, However I am encountering difficulties with your RSS.
I don?t understand why I cannot join it. Is there anyone else getting identical RSS problems?
Anyone who knows the answer can you kindly respond? Thanks!!

#151 
Written By Situs Judi Online on Oktober 14th, 2021 @ 9:56 pm

Thank you for sharing with us, I think this
website really stands out :D.

#152 
Written By Situs Judi Online on Oktober 14th, 2021 @ 10:02 pm

Very interesting subject, thank you for posting.

#153 
Written By Situs Judi Online on Oktober 15th, 2021 @ 2:40 am

Hiya, I am really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish only about gossips and web and this is actually
irritating. A good web site with interesting content, this is what I need.

Thanks for keeping this web site, I will be visiting it.
Do you do newsletters? Can’t find it.

#154 
Written By situs judi online on Oktober 15th, 2021 @ 6:35 am

sildenafil 25mg otc – sildenafil ed sildenafil sale uk

#155 
Written By Jrmicg on Oktober 15th, 2021 @ 12:28 pm

I genuinely enjoy looking at on this website, it has got superb posts.

#156 
Written By Situs Judi Online on Oktober 16th, 2021 @ 4:40 am

I know this web site presents quality dependent articles and other information, is there any other website which gives such things in quality?

#157 
Written By Judi Online Terpercaya on Oktober 16th, 2021 @ 5:27 am

Very interesting details you have mentioned, appreciate it for posting.

#158 
Written By Judi Online Terpercaya on Oktober 16th, 2021 @ 6:30 am

A lot of thanks for all of your efforts on this web page.
Debby really loves making time for internet research and it is simple to grasp why.
We all notice all regarding the compelling tactic you give both
useful and interesting guidelines via the blog and as well recommend response from others on that concern so our favorite girl is
understanding so much. Have fun with the rest of the year.
You’re the one conducting a fantastic job.

#159 
Written By Judi Online 24 Jam on Oktober 16th, 2021 @ 9:16 am

buy viagra soft tabs online – buy online viagra viagra brand canada

#160 
Written By Vxorsu on Oktober 16th, 2021 @ 5:59 pm

Oh my goodness! Amazing article dude! Thanks, However I am
going through difficulties with your RSS. I don?t know the reason why I cannot join it.
Is there anybody getting identical RSS issues? Anybody who knows the answer will you kindly respond?

Thanx!!

#161 
Written By Daftar judi slot on Oktober 16th, 2021 @ 10:13 pm

price cialis – cialis daily cost where to buy tadalafil in singapore

#162 
Written By Iwmgzv on Oktober 17th, 2021 @ 6:25 pm

online pharmacy com – Discounted cialis online cialis 100mg for sale

#163 
Written By Pjsnqw on Oktober 18th, 2021 @ 7:20 pm

ivermectin 3 mg pills for humans – ivermectin medicine how much does ivermectin cost

#164 
Written By Dncdku on Oktober 19th, 2021 @ 11:44 pm

stromectol liquid – stromectol tablets uk stromectol australia

#165 
Written By Xaubci on Oktober 21st, 2021 @ 9:53 am

jackpot party casino – hollywood casino real casino online

#166 
Written By Iebmiw on Oktober 22nd, 2021 @ 10:45 am

how to write a letter to a hiring manager – thesis website write essays for me

#167 
Written By Laifzi on Oktober 23rd, 2021 @ 11:36 pm

where to buy viagra without prescription – Buy online viagra generic viagra free shipping

#168 
Written By Bzcawn on Oktober 25th, 2021 @ 6:24 am

ivermectin 1 cream – stromectol pills canada ivermectin for humans

#169 
Written By Kprqix on Oktober 26th, 2021 @ 11:36 am

Add a Comment

required, use real name
required, will not be published
optional, your blog address