Kidung Nyiraman Layon

03 April 2012 | Tak Berkategori


  1. Bale ugu dina melah,menuju anggara kasih pan brayut panamaya,asigsig adyus akramas sinalinan wastra parka,mamusti madayang batis smpun pupput maprayoga,tanaswe ngemasin mati
  2. Ikang layon gonosongan,ne istri tuhu satya de pemayun metingkah,eteh-eteh sang pelatra toye hening pabresihan,misi gandaburat wangi lengise pudak setegal,sumarganda mrebuk arum
  3. Pusuh munuhe utama,malem sampun maacawisan tekening don intaran,bbek wangi lengis kapur monmon mirah windusara,waja meka panca datu don tuwungsampun masembar,sikapa kalawan taluh
  4. Buku-buku panyolasan,pegamelane salaka kewangene penylawean,gegalenge satak seket sampun puput pabresihan , winiletang dening kasa tikeh haluswijil jawa,lante maulat penyalin
  5. Tatindihe sutra petak,rinuruban dening kasa anak putunia ngabakti,ibunia mungwing ayun ginosonganng punang layon,kidunge mewanti-wanti bedil kulkul tan karenguan,gong gambang gender lan angklung
  6. Tumpang salu palingihan ,kalawaran dadi naga semu rimrim anghyang atma ,tumoni raga kurung,nyuluhin ring marga sangatatas apadang kang marga,mangungsi swarga buwana
  7. Sangagar tawange bantenin,sepalinggihan pabaktyan bedeg pipis lan langsangan,salang mote salang pipis sada lwih  lan ukur emas, caconde lan ulap-ulap angenan pamucuk manik,suci katur ring bhatara
  8. Pepek aturane genep,pisang kembang pisang jati bebek katur ring bhatara,pinda lan bubuh pirata toya pengentase bwatang, pangelebe mas leyaran ulantagane sumadi,sampun puput pabresihan.

Menurut orang yang saya tanya, arti dari kata-kata ini yang ada istilah gamelannya yaitu:

kekawin

Tatindihe sutra petak,

rinuruban dening kasa

anak putunia ngabakti,

ibunia mungwing ayun

ginosonganng punang layon,

kidunge mewanti-wanti

bedil kulkul tan karenguan,

gong gambang gender lan angklung

Artinya

Tatindihnya /sprai  memakai sutra putih, ditutupi dengan kain /kasa,Para anak-anaknya menyembah( mamitin),ibuknya di depan mayat tersebut,lalu digosonglah mayat tersebut dan diiringi dengan kidung-kidung yang berulang-ulang dan beberapa bunyi-bunyian seperti: senapan,rerenguan,gong gambang,gender,dan angklung.


Leave a Reply